Home » Over ons » MVO

MVO geproduceerd

Deelnemers met een achterstand tot de arbeidsmarkt krijgen opnieuw een kans geboden door de bedrijfsfietsen volledig te assembleren.

Samen streven wij ernaar om u en uw collega’s op de fiets te krijgen waardoor jullie werken aan de branding voor jullie bedrijf. Op deze manier werkt u ook samen met uw collega’s aan de gezondheid, duurzame imago en het realiseren van kostenbesparingen. Verder zijn wij een bedrijf die tevens een sociale missie voert wat blijkt uit onze samenwerking met sociale werkplaatsen waaronder het Leger des Heils.

De assemblage van de fietsen gebeurt 100% in Nederland. Dit betekent concreet dat mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt opnieuw een kans geboden krijgen door de BrandBikes te assembleren. Voor hen is ‘de fiets’ een prachtig product om aan te werken, met als einddoel weer in te kunnen stromen op de arbeidsmarkt. Door coaching en training staan zij sterk in hun schoenen om de arbeidsmarkt op te gaan.

Het assembleren van de bedrijfsfietsen is prachtig werk voor onze deelnemers. Het is mooi werk, omdat het procesmatig werk betreft, wij de deelnemers hierin goed kunnen opleiden en een groot percentage van onze deelnemers hierbij een uitstroom- mogelijkheid heeft naar een fietswerkplaats.

Sociale werkbegeleider assemblagelijn