Home » Fietsen met fiscaal voordeel

Fiscale mogelijkheden bedrijfsfietsen

De fiets van de zaak bestaat niet meer, maar er zijn nog genoeg alternatieven voor werkgevers om het fietsgebruik onder hun personeelsleden fiscaal aantrekkelijk te stimuleren.

In deze blogpost zetten wij een drietal mogelijkheden uiteen, waarmee bedrijfsfietsen fiscaal aantrekkelijk aanschaft/geleased kunnen worden. Hierbij wordt o.a. ook ingegaan op de nieuwe fiscale wijzigingen in 2023 en wordt hierbij een voorbeeld gegeven. De aantrekkelijkheid van de verschillende mogelijkheden kan per bedrijf verschillen, dit is maar net afhankelijk van hoe u de bedrijfsfietsen wilt gaan inzetten binnen uw bedrijf.

Mogelijkheid 1: Ter beschikking stellen fiets – Eigendom bedrijf

Hierbij is het een voorwaarde is dat de aanschaf van deze bedrijfsfiets wordt gedaan ten behoeve van uw onderneming. Het is toegestaan een fiets tot uw bedrijfsvermogen te rekenen zolang deze niet alleen privé wordt gebruikt. Wanneer u een fiets minstens 10% zakelijk gebruikt wordt en u dit ook aannemelijk kunt maken, dan mag u dit tot uw bedrijfsvermogen rekenen.

Als u een fiets ‘op de zaak’ aanschaft die meer kost dan € 450,- excl. btw, moet u op de fiets afschrijven. De afschrijving per jaar is maximaal 20% van de aanschafprijs. U kunt op de fiets ook de investeringsaftrek claimen voor kleinschalige investeringen (KIA).

Bijtelling voor privégebruik, vanaf 2020 slechts 7% bijtelling

De huidige regels voor de bijtelling van privégebruik van een ter beschikking gestelde fiets zijn nogal complex. Vanaf 2020 heeft het kabinet besloten om de huidige regeling voor de vaststelling van dit privégebruik te vereenvoudigen door per 1 januari 2020 een bijtelling van 7% in te voeren om de consumentenadviesprijs van een fiets.

Voorbeeld van 7% bijtelling in 2020

Een werkgever schaft voor een werknemer, die op jaarbasis € 35.000 euro verdient, een elektrische fiets aan van € 2.000. De jaarlijkse bijtelling bedraagt 7% van de consumentenprijs, oftewel € 140. De bijtelling leidt bij de werknemer tot een belastingheffing van circa € 58 per jaar, omgerekend minder dan € 5 per maand.

Mogelijkheid 2: Fiets vergoeden d.m.v. renteloze lening – Eigendom medewerker

Een renteloze personeelslening geven voor het kopen van een fiets en deze laten terugbetalen via de kilometervergoeding van €0,19 (onbelast). U mag iedere medewerker onbelast een reiskostenvergoeding geven van € 0,19 per kilometer, ook de fietser. Dit geldt ook als deze binnen een straal van 10 kilometer van de zaak woont.

Voorbeeld renteloze lening

Stel bedrijf X geeft iedere medewerker een renteloze lening van €420 voor de aanschaf van een fiets (fictief voor dit voorbeeld) en de gemiddelde medewerker fietst 10 km per dag. Dit is €1,90 per dag, €9,50 per week. In totaal duurt het dan 44 weken voordat de lening is afbetaald (onbelast). Als werkgever bent u zelf vrij om wel/geen kilometervergoeding te bieden voor deze kilometers en kunt u hier ook bepaalde randvoorwaarden aan stellen. Dus u zou deze kilometervergoeding kunnen stopzetten nadat de lening is afbetaald. Bovenstaande constructie maakt het via een omweg mogelijk om een fiets belastingvrij te schenken aan uw medewerkers.

Mogelijkheid 3: Fiets vergoeden d.m.v. WKR-regeling flexibel inzetten – Eigendom medewerker

De vrije ruimte is 1,2% van de totale loonsom. Stel de beschikbare ruimte in de WKR-regeling is
jaarlijks in totaal €42.000 en de aanschafprijs van een fiets is €420. In principe ontstaat hierbij
dus de mogelijkheid om 100 fietsen te schenken per jaar.

Door middel van financial/operational lease kunnen de kosten ook beter gespreid worden, waardoor de vrije ruimte uit het WKR-budget beter kan worden benut.